Vägledning handlar om att förstå

Vägledning går ut på att stödja de vägledningssökande att se sig själva och omvärlden och från denna utsiktsplats kunna skapa den lämpligaste vägen vidare i livet. Vägledning handlar mycket om möjligheter och begränsningar.

Vägledning är för mig inte enbart och antingen information, coaching, samtalsmetodik, ikraftsättning, motivationsarbete och/eller hjälpande. För mig är vägledning något större och mer komplext.

Min grundtes är att alla människor med hjälp av en skicklig vägledare eller samtalsledare kan se sin egen situation klarare och därigenom skapa lösningar och agera.

Etappmodellen och Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen är mina bidrag till de professionella vägledarna och samtalsledarna. Etappmodellen syftar till att göra vägledning både mer begriplig och mer effektiv. Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen garanterar både ökad egenkraft och handling.

Som bonus bidrar etappmodellens och den möjlighetsbaserade vägledningsprocessens strukturer och vetenskapliga legitimitet till att höja vägledningens anseende och stärka dess betydelse.

Om mig

 

Jag är en reflekterande praktiker, d.v.s. en person som har både teoretiska kunskaper om och praktiska erfarenheter av det jag skriver och talar om.

Genom min pedagogiska verksamhet som föreläsare och inspiratör, de senaste drygt tio åren som utbildare av studie- och yrkesvägledare och mitt skrivande har jag fått möjligheter att reflektera och formulera min uppfattning av hur vägledning kan och bör bedrivas.

Jag har bred yrkeserfarenhet inom vägledningsområdet. Jag har arbetat inom utbildningssystemets alla nivåer samt med vuxna utanför utbildningssystemet.

Min teoretiska grund är en kandidatexamen i samhällsinriktade ämnen, studie- och yrkesvägledarutbildning, magisterexamen i pedagogik och gymnasielärarutbildning (samhällskunskap och historia). På gymnasiet gick jag Naturvetenskaplig linje.

När jag inte arbetat inom utbildningssystemet (90-talet) var jag anställd på Statens invandrarverk. Där genomgick jag den statliga chefsutbildningen och en coachutbildning och hade förmånen att arbeta som ledare i en verksamhet stadd i ständig förändring. Många internationella kontakter och flera utlandsvistelser stärkte mitt intresse för migration och människors utveckling. En femveckors tjänstgöring i ett flyktingläger i Irak och en studieresa till Bosnien just i Balkankrigets slutskede lärde mig mycket.

Sedan dess har migrationsfrågor och det internationella perspektivet varit viktigt för mig. Jag har besökt Norman E Amundson i Vancouver för att lära mer och jag har arbetat som lärare för blivande vägledare på The University of the South Pacific i Fiji.

Jag har skrivit tre böcker (Samtala, Vägleda och Vägledarens val).

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion!

Leif Andergren, tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se

Jag har F-skattesedel och fakturerar

Copyright @ Leif Andergren